C+D

Materiale noi

Îmbunătățirea izolațiilor pentru construcțiile noastre reprezintă unul dintre aspectele cu care ne identificăm, pentru care am dedicat utilizarea de noi fibre pentru cimentare și cercetarea de noi materiale care sporesc durabilitatea construcțiilor. Utilizarea acestor materiale reduce, pe termen lung, costurile de întreținere și aduce un plus de siguranță construcțiilor în situații concrete, precum mișcările seismice.

Evoluția metodei de lucru

Tehnicienii noștri au drept obiectiv îmbunătățirea termenelor pentru fiecare proiect. În acest sens, am creat propriul nostru sistem în care toate departamentele sunt în permanență formare. Această metodă de lucru ne-a permis, spre exemplu, să ne specializăm în domenii complexe precum tratarea și epurarea apei.

Mediul înconjurător

Grupul de societăți din care face parte Vires Construct deține participații în companii de energie regenerabilă și se angajează să includă în proiectele sale evoluțiile tehnologice dezvoltate de acestea. Boilerele care funcționează pe bază de biomasă, plăcile solare sau clădirile cu emisii reduse sunt o realitate în proiectele noastre de mai mulți ani.

Noi tehnologii

Am construit locuințe inteligente în care exploatăm toate posibilitățile domoticii și obiectivul nostru este de a construi spații, atât la nivel industrial cât și la nivel rezidențial, în care tehnologia să elimine orice tip de limitare pentru persoanele cu dizabilități.